'S HERTOGENBOSCH - Samen voor een schoon, groen en CO2-neutraal ’s-Hertogenbosch: ons doel is daar in 2050 te zijn. Waarom? We willen toe naar een duurzame samenleving. Klimaatneutraal wonen of ondernemen is daar onderdeel van. In september en oktober hebben we een campagne. Hiermee willen we bij inwoners en ondernemers de energiemaatregelen onder de aandacht brengen die zij zelf kunnen nemen. De gemeente heeft hiervoor verschillende subsidies en adviezen.

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “Verschillende bewoners en bedrijven zijn al goed op weg in het nemen van energiebesparende maatregelen. Een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch bereiken we alleen als we ons samen bewust zijn van wat nodig en mogelijk is. Ik zie veel betrokkenheid om stappen te zetten, en dat is ook nodig. Want we zijn er nog niet. Daarom brengen we de steun die de gemeente kan geven, goed onder de aandacht!”.

ZES AMBASSADEURS

Al veel inwoners en bedrijven zijn aan de slag met energiemaatregelen. In de campagne komen een paar van hen aan het woord. Zes ambassadeurs – bewoners en bedrijven – vertellen welke energiemaatregelen zij hebben genomen en wat hen dat allemaal heeft opgeleverd. Kijk op www.denbosch.nl/duurzaam/energie voor hun verhalen en meer informatie.

KLEIN BEGINNEN KAN OOK

We willen iedereen oproepen om ook duurzame stappen te zetten. De maatregelen hoeven niet meteen groot te zijn. Verduurzamen kan ook beginnen met kleine maatregelen. Zoals het plaatsen van radiatorfolie achter je verwarming of het plaatsen van tochtstrippen. Zoals blijkt bij deze zes ambassadeurs leidt de eerste stap vaak wel naar een volgende stap. Het leggen van zonnepanelen, het aanschaffen van een warmtepomp of het vervangen van de ‘gewone’ lampen voor ledverlichting is vaak een logische vervolgstap. Bekijk hier de aftrap van de energiecampagne door wethouder Mike van der Geld: