DEN BOSCH - Het college heeft besloten ook in het tweede kwartaal van 2021 een deel van de vaste huur van gemeentelijke sportaccommodaties aan sportverenigingen kwijt te schelden. De verenigingen ontvangen van ons een mail over de werkwijze.

We maken daarnaast gebruik van een rijksregeling om de exploitanten van Sportiom en Kwekkelstijn te kunnen compenseren voor hun exploitatietekort over de eerste helft van 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Zo willen we de negatieve effecten van corona voor sportverenigingen en de exploitanten van Sportiom en Kwekkelstijn zoveel mogelijk beperken.

Vragen? Stuur een mail via het digitale contactformulier.