DEN BOSCH - Het bestemmingsplan voor Landgoed Coudewater is gereed. Met deze plannen wordt het landgoed een unieke plek om te wonen. Er komen in de vertrouwde groene omgeving circa 400 woningen waarvan 250 appartementen en 150 grondgebonden woningen. Waarbij de monumentale panden en bomenstructuur blijven behouden. Zo krijgt de rijke historie van het landgoed weer een mooie toekomst. De raad neemt na het zomerreces een besluit over het bestemmingsplan.

Wethouder Slikker: “Vierhonderd nieuwe huizen voor woningzoekenden, waarvan 100 sociaal. Dat plan leggen we met genoegen voor aan de gemeenteraad. Op Coudewater vinden straks honderden inwoners een prachtig thuis. Als college zijn we natuurlijk blij dat we zoveel woningen kunnen bouwen in een tijd dat veel mensen op zoek zijn naar een woning. Minstens zo mooi is het dat we dat doen met respect voor het monumentale landgoed dat door veel van onze inwoners zo wordt gekoesterd.”

Evenwichtig plan

Het bestemmingsplan is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de VOF Land van Coudewater en de gemeente. De VOF is een samenwerking tussen BPD en Van Wanrooij Projectontwikkeling. De VOF heeft een intensief participatietraject doorlopen met belanghebbenden in de directe omgeving.

Voor de groene inrichting van het landgoed is intensief samengewerkt met het Groene Hart, IVN en Boom&Bosch. Daarmee is er een evenwichtig plan ontstaan waarin de duurzame instandhouding van het landgoed is geborgd. En dat met respect voor de aanwezige monumenten, boomstructuren en al het prachtige groen.

Start bouw

Bedoeling is dat begin 2023 de verkoop start van de eerste woningen. Eind 2023 start dan de bouw. Nadat het bestemmingsplan is goedgekeurd, start de VOF met het bouwrijp maken van het gebied. Dit betekent dat er nieuwe kabels, leidingen en riolering worden aangelegd. En dat het terrein geschikt gemaakt wordt voor woningbouw.

Kenmerkend voor Coudewater is het vele groen. De plannen voor het landgoed zijn zo gemaakt, dat we het waardevolle groen zoveel en zo goed mogelijk behouden. In het plan verdwijnt wel een aantal bomen (circa 200) en struiken. Het gaat dan vooral om bomen en struiken die er slecht aan toe zijn. Of die niet als monumentaal worden beschouwd. De kapvergunning hiervoor wordt binnenkort verleend. Er komen daarvoor in de plaats ruim 500 nieuwe bomen bij.

Aan het aanvragen van de kapvergunning is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. Daarbij is in overleg met het Groene Hart, Boom& Bosch en Boomadviseur Cobra Groeninzicht elke boom zorgvuldig beoordeeld en afgewogen. Resultaat is dat alle waardevolle en monumentale bomen blijven staan en dat er veel nieuwe bomen bij komen. Zo blijft het groene historische en markante karakter van Landgoed Coudewater ook voor de toekomst gewaarborgd.