DEN BOSCH - Eind 2019 heeft de gemeente in het Paleiskwartier twee verkeersproeven uitgevoerd.


Waarom hebben we dit gedaan?

We wilden onderzoeken of het mogelijk is de Onderwijsboulevard groener en veiliger te maken. Daarnaast wilden we kijken of we de doorstroming op de Magistratenlaan kunnen verbeteren.

Wat hebben we gedaan?

We hebben verschillende situaties uitgeprobeerd en getest. Tijdens de proeven zijn wegen afgesloten en verkeerslichten geplaatst. Dit noemen we tijdelijke verkeersmaatregelen. Binnen een paar weken zien we wat het effect hiervan is. De verkeersmaatregelen zijn vlak voor de kerstvakantie weer verwijderd.

Voor de evaluatie van de verkeersproeven is feitelijke verkeersdata verzameld (zoals tellingen) en een belevingsonderzoek gehouden. Betrokkenen en gebruikers konden aan het belevingsonderzoek meedoen door het invullen van een vragenlijst. Deze informatie is onderzocht. We delen graag onze resultaten en conclusies.

Bekijk de resultaten en conclusies online

Door de maatregelen rondom corona is het helaas niet mogelijk om de resultaten persoonlijk via een inloopavond te delen. Daarom hebben we resultaten en conclusies gepubliceerd op de de projectwebsite www.denbosch.nl/livinglab. We hebben een video geplaatst waarin de belangrijkste bevindingen worden uitgelegd. Je vindt hier ook een overzicht van de conclusies en een link naar een uitgebreide tekstuele versie (met plaatjes) van de evaluatie. Verder kun je ook een reactie geven.

De informatie staat t/m 10 augustus 2020 op de website.