'S-HERTOGENBOSCH - ’s-Hertogenbosch heeft verschillende shishalounges. De gang van zaken in horeca die shisha aanbiedt, is voor steeds meer gemeenten reden om beleid op dit onderwerp op te stellen. Zo ook in onze gemeente.

Burgemeester Jack Mikkers: “Vooral jongeren zien shisha als een sociale activiteit van vermaak en ontspanning. Tegelijk zien we verschillende vormen van overlast. Ook in onze gemeente vinden we het belangrijk om over het aanbieden en gebruik van shisha duidelijke afspraken te maken. Dat hoort bij een stad waarin iedereen prettig en veilig kan wonen.”

Voorwaarden
Een van deze wijzigingen is een vergunningplicht voor het aanbieden en gebruiken van shisha binnen horeca. De voorwaarden in het beleid zijn ter bescherming van de volksgezondheid, de (brand)veiligheid, de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Horeca die shisha willen aanbieden, moeten zich houden aan het volgende:het is niet langer mogelijk om shisha aan te bieden in horeca direct onder een woning;er bestaan grenzen aan de hoeveelheid shisha die gelijktijdig kan worden gebruikt;de vloer van de zaak moet van steen of steenachtige materialen zijn;eisen aan ventilatie en het meten van de concentratie koolmonoxide.

Onderzoek
Onder shisha wordt verstaan: het roken van kruidenmengsels die via een waterpijp worden geïnhaleerd. Shisha gaat relatief vaak samen met uiteenlopende vormen van overlast. Dat komt naar voren uit onderzoek op zowel landelijk als lokaal niveau. Denk hierbij aan de uitstoot van koolmonoxide en de risico’s op het ontstaan van brand. Risico’s die zeker in een woonomgeving niet gewenst zijn. Ook zijn de afgelopen jaren van vier horecazaken met shisha de vergunningen ingetrokken. Dit was vanwege verstoringen van de openbare orde.

Overgangstermijn
Bestaande aanbieders van shisha krijgen een overgangstermijn van maximaal één jaar. Binnen deze periode zal die een aanvraag moeten doen voor een vergunning. Iemand die niet aan de voorwaarden kan voldoen, bieden wij met de overgangstermijn de mogelijkheid om gedane investeringen terug te verdienen.