DEN BOSCH - Op 19 april start de sloop van het Theater aan de Parade. Daarvoor vinden nog een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. Wethouder Huib van Olden: “de start van de sloop van het huidige theater is na al die jaren een belangrijke stap. Voor zowel alle bevlogen medewerkers van het Theater aan de Parade als voor onze cultuurstad.”


Het nieuwe Theater aan de Parade is een theater van de toekomst. Het gebouw beweegt mee met de gebruikers. En is te gebruiken voor grote en kleinere voorstellingen, maar ook voor feesten en congressen. Met gebruik van hoogwaardige en toekomstbestendige theatertechniek.

Planning
De komende weken bouwt de aannemer steigers op. En hij verwijdert onder andere de kozijnen, de theatertechnische installaties en haalt het grind van het dak. Ook plaatsen we trillings- en deformatiemeters. Op 19 april start de sloop. Deze duurt tot en met september. Waarbij de kelder en de constructie van de grote zaal behouden blijven. De sloopwerkzaamheden voeren we in fases uit. Waardoor vanaf juli ook de bouw van het nieuwe theater al kan starten.

Raad van State
In november zijn het besluit bestemmingsplan en het besluit omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe Theater aan de Parade ter inzage gelegd. Tegen deze besluiten is beroep aangetekend bij de Raad van State. Daarnaast was ook een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. De voorzieningenrechter heeft hierover in februari een uitspraak gedaan. Waarbij de verzoeken om een voorlopige voorziening zijn afgewezen. Daarna zijn de voorbereidingen voor de sloop van het theater meteen weer opgepakt.