DEN BOSCH - Theaterfestival Boulevard is de winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2021. Deze prijs gaat elk jaar naar een organisatie of persoon die zich inzet voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en/of gebruiksvriendelijkheid voor mensen met een beperking. Met de Toegankelijkheidsprijs zet de gemeente ’s-Hertogenbosch organisaties en inwoners die zich hiervoor inzetten extra in het zonnetje.

Gastvrijheid voor iedereen
Een jury koos uit drie genomineerden Theaterfestival Boulevard als winnaar. Het festival wil iedereen verwelkomen, zowel mensen met als mensen zonder beperking. Hiervoor gaan ze in gesprek met ervaringsdeskundigen. Samen werken ze aan toegankelijkheid van voorstellingen voor mensen met een visuele, auditieve, cognitieve en mobiele beperking. Zo zijn er voorstellingen met gebarentolken. Ook staat in het programma voor wie welke voorstellingen goed te bezoeken zijn. Het uitgangspunt van Theaterfestival Boulevard is ‘gastvrijheid voor iedereen’ en dat maken zij meer dan waar. Wethouder Ufuk Kâhya overhandigde wisseltrofee Haantje de Voorste en een cheque ter waarde van € 3.000,- aan Coralie den Adel. Zij is een van de mensen die bij Theaterfestival Boulevard werkt aan toegankelijkheid.

Andere genomineerden
Uit alle aanmeldingen koos de jury drie genomineerden voor de Toegankelijkheidsprijs. Naast Theaterfestival Boulevard sprongen ook Carlijn Beers en Paul van Gellecom eruit. Carlijn Beers is gastvrouw bij VrijwilligersAcademie073. Met haar scherpe blik en haar eigen ervaring is ze een belangrijke ambassadeur voor vrijwilligerswerk en inclusie. Paul van Gellecom is regiocoördinator bij Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel Brabant. Hij gebruikt zijn eigen kennis en ervaring om mensen met een niet-zichtbare handicap of niet-aangeboren hersenletsel te helpen.

Voorgaande winnaars
Eerder wonnen Moustafa Makhlouf (2020) en Kindcentrum Meerlaer (2019) de prijs. Personal coach Moustafa Makhlouf traint vol enthousiasme mensen met een beperking. Hij kijkt naar wat ze juist wél kunnen. Kindcentrum Meerlaer zorgt dat kinderen elkaar al op jonge leeftijd ‘gewoon’ gaan vinden. Ze leren omgaan met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Twee inspirerende winnaars die, net als Theaterfestival Boulevard, bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee mag doen.

Iedereen doet en telt mee
Wethouder Ufuk Kâhya: “Ik vind het hartverwarmend dat veel inwoners en organisaties zich inzetten voor een toegankelijke maatschappij. Zij maken het verschil en inspireren anderen om hetzelfde te doen. Als ’s-Hertogenbosch willen we een gastvrije en inclusieve gemeente zijn, waarin iedereen meedoet en meetelt. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geslacht, inkomen, talenten en beperkingen. Ik feliciteer Theaterfestival Boulevard van harte met deze welverdiende prijs. Het is mooi om te zien dat zij zich blijven ontwikkelen op dit thema.”