'S-HERTOGENBOSCH - De Van Berckelstraat wordt ingericht als een fietsstraat waar de lijnbus te gast is. Hiervoor hebben we eerder in de maand januari het eerste ontwerp gepresenteerd. Met de opgehaalde reacties hebben we het ontwerp verder uitgewerkt. Dit ontwerp is nu online beschikbaar zodat bewoners kunnen zien hoe het ontwerp eruit ziet na het verwerken van hun reacties.

We willen in ’s-Hertogenbosch comfortabel, schoon en veilig vervoer voor iedereen. En we willen een bereikbare stad zijn waar het prettig en gezond wonen en leven is. Sinds 3 augustus 2020 werd de Van Berckelstraat met tijdelijke middelen ingericht als fietsstraat waar de bus te gast is. We werken nu toe naar een definitieve inrichting die zorgt voor een veilige en prettige route voor het langzaam verkeer van en naar de binnenstad.

Proces
Gedurende het hele traject hebben we samengewerkt met een klankbordgroep. In januari is het eerste ontwerp gepresenteerd. Hierop hebben we ruim 100 reacties ontvangen. De meeste reacties waren positief. Ook ontvingen we aandachtspunten op het ontwerp. Deze gingen over de autobereikbaarheid van het schiereiland, maatregelen in omliggende straten en het aanbrengen van extra groen in de Van Berckelstraat. Deze zijn meegenomen in het uitgewerkte ontwerp. De binnenstad en het schiereiland blijven voor alle vormen van vervoer goed bereikbaar.

Hoe gaan we verder?
Tegelijk met het publiceren van dit ontwerp, nemen we het ‘voornemen verkeersbesluit’. Dit biedt de mogelijkheid om tot en met 5 juli 2021 een bedenking in te dienen. Eventuele bedenkingen nemen we nog mee in het definitieve ontwerp waarover het college rond de zomer een besluit neemt. Dan nemen we ook het definitieve verkeersbesluit. Eind dit jaar willen we aan de slag met de definitieve inrichting.