DEN BOSCH - Nieuwe bewoners van Boschveld kregen vogelhuisjes van kunstenares Christine Jetten. Het is onderdeel van keramische kunst die op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch is te vinden.

Nieuwe bewoners tussen de Parallelweg en de Copernicuslaan konden op 25 september een vogelhuisje komen ophalen. Er hangen in de wijk ook dit soort huisjes bij het ecologische project in Boschveld. Ze bieden onderdak aan kleine vogels (mussen, kool- en pimpelmezen) én zijn een ode aan de Paardskerkhofweg. De vorm van de huisjes is namelijk gebaseerd op de gevels van de laatste oude woningen die nog aan die straat staan.

Groene wijk
Christine Jetten heeft de huisjes ontworpen met als inspiratiebron twee huizen die in het gebied zijn blijven staan. Met de vogelhuisjes nodigen we vogels uit om in de wijk te verblijven. De Paardkerkhofweg is een ecologische zone die de Paleisbuurt verbindt met de Ertveltplas. Er zijn vleermuiskasten en er kwamen bij de herinrichting meer bomen en ander groen. Ook het ecologische huizenproject en de Boschveldtuin zorgen ervoor dat Boschveld een groene wijk is geworden.

Keramisch Spoor
De vogelhuisjes horen bij de keramische kunstwerken door heel ’s-Hertogenbosch. Zo maakte Christine Jetten eerder silhouetten van vogels langs het oude spoorlijntje langs de Parallelweg. De gemeente plaatste ook keramische kunst in o.a. de Maaspoort (Maaspaardjes), Empel (het kasteel), Hintham (de Hinthamer Bekooring), het Anne Frankplein (Monument voor Vrijheid), Nuland (Dinzalun) en het Centrum (Jheronimus Bosch fontein).