DEN BOSCH - We zien het steeds meer: mensen willen graag meer zeggenschap over de bouw en het ontwerp van de eigen woning. Sommigen willen kleiner wonen, meer gebruik maken van duurzame materialen. Anderen willen graag samen wonen en voorzieningen – zoals bijvoorbeeld zorg - delen. De gemeente komt aan deze wens tegemoet met de verkoop van het voormalige kinderdagverblijf Gaasterland 10, samen met de grond. Deze locatie ligt in de Maaspoort. Met deze verkoop wil de gemeente een groep bewoners ruimte bieden voor zelfbouw van woningen. Ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Voor starters is dit bijvoorbeeld een mooie kans om een betaalbare woning te bouwen. Of voor ouderen die graag kleiner willen wonen en dichter bij elkaar.

Wethouder Roy Geers: “ Een groep bewoners kan op deze manier als collectief zelf woningen ontwikkelen. Ideeën die bijdragen aan duurzaam wonen en leven bijvoorbeeld. En aan de leefbaarheid van de buurt. Daarom willen we deze locatie niet zelf ontwikkelen of aan een projectontwikkelaar verkopen. We willen hiermee juist een groep bewoners de kans bieden om zelf hun eigen woning te bouwen.”

Waarom Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

Groepen bewoners dragen bij aan het samen leven, zorgen voor elkaar, langer thuis wonen, en vaak ook aan de leefbaarheid van de buurt. We zoeken naar de beste invulling voor locatie Gaasterland en werken daarom bij de verkoop met een systeem van inschrijving en selectie. Er is ruimte voor ongeveer tien grondgebonden woningen (laagbouw). Een selectiecommissie selecteert de beste inschrijver met de beste ideeën op basis van de vooraf door de gemeente opgestelde minimumeisen en selectiecriteria. Vervolgens neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit met welke groep bewoners we verder gaan.

Er wordt vooral gekeken naar de projectvisie die onder meer bestaat uit het woonconcept dat de groep bewoners voor ogen heeft. Onderbouwd met een toelichting en visie op het woonconcept. De CPO-groep kan ervoor kiezen om het huidige gebouw te verbouwen en aan te passen aan de wensen en eisen van vandaag de dag. Het staat ze ook vrij om het gebouw af te breken en te kiezen voor nieuwbouw. Meer informatie over het verkoopproces is ook terug te lezen op de webpagina gaasterland.

Het vervolg

De verkoop start op 25 oktober a.s. en groepen bewoners kunnen zich inschrijven tot en met 17 januari 2022. Medio februari zal dan de CPO-groep geselecteerd worden met de beste ideeën. Deze worden ook gedeeld met omwonenden tijdens een daaropvolgende informatiebijeenkomst. Omwonenden maken dan kennis met de geselecteerde CPO-groep en horen meer over de plannen en hoe ze daarbij betrokken worden. Ze kunnen ook ideeën kwijt die die de CPO-groep in haar plannen mee kan nemen voordat ze deze verder gaan uitwerken.