DEN BOSCH - Er zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch 208 nieuwe woningen gebouwd. Het aantal verleende bouwvergunningen was 371. Dat is te lezen in het eerste kwartaalbericht over woningbouw dat de gemeente voortaan uitbrengt. Behalve cijfers per kwartaal staan er ook jaarcijfers in.


De totale productie kwam vorig jaar uit op ruim 700 woningen. Wethouder Roy Geers: “Dat is te laag en vindt zijn oorzaak onder andere in de wetgeving om gasloos te bouwen. Hierdoor hebben plannen vertraging opgelopen.” De verwachte aantallen voor dit en komend jaar zijn hoger. In 2021 wordt de woningbouw geschat tussen de 900 en 1.200 woningen. Voor 2022 ligt dat aantal nog hoger. Dan is de verwachting dat de bouw van nieuwe woningen tussen de 1.000 en 1.400 ligt.

Sneller bouwen
Daarmee kent de woningbouw een duidelijk stijgende lijn. Wethouder Roy Geers: ‘De cijfers voor de komende jaren stemmen mij inderdaad positief. Het pakket aan maatregelen om sneller te bouwen in onze gemeente heeft daarmee het beoogde effect. En dat is ook gewenst, want we willen vooruit met de woningbouw. De krapte neemt toe en veel mensen zijn op zoek naar een woning. Daarom moeten we met man en macht blijven werken om de ambitie van het bouwen van 10.500 woningen in 10 jaar tijd waar te maken.”

Het totaal aantal verleende bouwvergunningen vorig jaar wijst daarvoor in de goede richting. Dat lag op 1.370, waarvan het vierde kwartaal er dus ruim een kwart voor haar rekening nam. Er zijn toen onder meer vergunningen verleend voor de herontwikkeling van de voormalige KPN-locatie in de Prins Bernardstraat (220 woningen), de bouw van 40 woningen in het Gasthuiskwartier op de voormalige locatie van Groot Ziekengasthuis en de bouw van 38 woonzorgwoningen in de Seringenstraat in Rosmalen. Op sommige van deze locaties zijn de werkzaamheden ook al begonnen.

Plannen
Daarnaast heeft de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 plannen vastgesteld voor de bouw van 1.611 woningen. Onder meer voor het voormalige EKP-terrein in de Spoorzone (819 woningen), het centrum van De Groote Wielen (600 woningen), de Vinkelse Slagen (60 woningen), de Raadhuisstraat in Rosmalen (37 woningen) en de Rijnstraat (57 woningen). Verder heeft het college het plan voor het tweede klooster aan de Vlietdijk in De Groote Wielen vastgesteld. Dat gaat om 90 woningen.