DEN BOSCH - Op carnavalszaterdag 10 februari 2024 zal in 's-Hertogenbosch toch weer een Hots Knots Rit worden verreden. Inmiddels kunnen geïnteresseerden zich voor deze traditionele carnavaleske autopuzzelrit inschrijven. De Hots Knots Rit is sinds 1954 een van de oudste tradities van het Oeteldonkse carnaval. Voor veel Oeteldonkers een bekend fenomeen.


In 2020 moest de rit vanwege het coronavirus worden afgelast. In 2023 verspreidde de pers berichten waaruit bleek dat aan de Hots Knots Rit definitief een einde was gekomen door het ontbreken aan opvolgers.

Dit jaar heeft een nieuwe groep vrijwilligers de organisatie van de Hots Knots Rit weer opgepakt. Inmiddels kan via haar website www.hotsknotsrit.nl worden ingeschreven voor de 2024-editie.

Voorzitter Rob van Boxtel laat weten: "De organisatie is met een enthousiaste club vrijwilligers, allen ervaren Hots Knots Rit deelnemers, opgepakt. Een van de oudste tradities van het Oeteldonks carnaval wordt weer vorm gegeven waardoor de 68e Hots Knots Rit weer verreden kan worden."