ESCH - Om te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomst droge voeten houden, heeft Waterschap De Dommel de dijken langs de Essche Stroom opgehoogd.


Tussen de Nergena, ten zuiden van Esch en het spoor Den Bosch-Boxtel zijn de dijken verbeterd en aangelegd.

Opgave ingewikkeld

De opgave was ingewikkeld, met name omdat een deel van de huizen in Esch zo dicht bij de Essche Stroom liggen. Hagar Roijackers, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (water, natuur, gebiedsgerichte aanpak) vertelt hoe er wordt samengewerkt, waarom de ophoging van dijken nodig is én wat er nog meer nodig is om wateroverlast in de toekomst te beperken.

Kijk voor meer informatie over dit project op: dommel.nl