DEN BOSCH - Het provinciebestuur verstrekt een subsidie van een half miljoen euro aan de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch voor restauratiewerkzaamheden. Het betreft grotendeels de restauratie van het leien dak. De leien worden vervangen, want ze liggen er al 80 jaar op en zijn in al die jaren poreus geworden, waardoor ze “lek” zijn.


Deze restauratie is mogelijk doordat ook de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Rijk flink bijdragen. Het Rijk heeft een speciale regeling hiervoor opgesteld: Iconische Monumenten. En dat, gecombineerd met de aanduiding van topmonument door de provincie, maakt dat de provincie hier aan bijdraagt.

Het provinciebestuur vindt het in stand houden van monumenten heel belangrijk. Dat komt zo ook terug in het nieuwe beleidskader Levendig Brabant 2030, dat begin dit jaar door Provinciale Staten is vastgesteld.

Levendig Brabant

Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat wil de provincie zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Zo draagt het erfgoed bij aan een fijn, aantrekkelijk en levendig Brabant voor zoveel mogelijk mensen. Zo maken we de provincie een leuke en fijne plek om te wonen, werken en te recreëren. Kortom, met een levendig Brabant zetten we een plus op onze mooie Brabant.

Iedereen die een kaartje koopt voor de “Wonderlijke Klim” en een bijzondere wandeling maakt over het dak van de Sint Jan, levert daarmee een bijdrage aan de restauratie van de Sint-Jan. Kaartjes zijn te koop via de website van stichting Nationaal Monument Sint-Jan: www.sint-jan.nl