DEN BOSCH - Voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum heeft de provincie het aangrenzend pand gekocht, waar nu nog het Design Museum Den Bosch is gehuisvest.


Hiertoe werd vandaag de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en provincie ondertekend. De extra ruimte heeft het Noordbrabants Museum nodig voor het in bruikleen kunnen nemen van de bijzondere JK Art Foundation collectie. Met de komst van de topcollectie kan het Noordbrabants Museum uitgroeien tot een van de topmusea in Nederland. Dat draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch en versterkt de vrijetijdseconomie en het vestigingsklimaat in Brabant.

Topmusea in Nederland

“We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een leuke en fijne plek laten zijn om te wonen, werken en te recreëren. Dit vraagt om een bijbehorend voorzieningenniveau, dat meegroeit met de demografische en economische ontwikkeling van Brabant”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders. “Met de komst van de JK Art Foundation collectie kan Het Noordbrabants Museum verder uitgroeien tot een van de topmusea in Nederland. Kortom, dit is een mooie en unieke kans voor de versterking van de hele Brabantse museum- en toeristische sector.” Vandaag werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant.

Collectie JK Art Foundation

Het Noordbrabants Museum krijgt de kans een omvangrijke collectie met werken van grote kunstenaars in doorlopende bruikleen te ontvangen via een particuliere kunststichting, de JK Art Foundation. De collectie bestaat uit circa 550 werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars als Rubens, Mondriaan, Modigliani, Picasso en Dalí, en is bijeengebracht door een Brabantse verzamelaar. Wim Pijbes, oud-directeur van het Rijksmuseum, typeert de collectie als een prachtige, die zijn gelijke in Nederland niet kent.

Gezien de omvang van de collectie is uitbreiding van de museale ruimte noodzakelijk. Stijn Smeulders: “Daarom ben ik blij dat we hebben besloten het aangrenzend pand, waar voorlopig nog het Design Museum Den Bosch is gehuisvest, aan te kopen. Fijn dat deze ruimte over een aantal jaren de bijzondere kunstcollectie voor iedereen toegankelijk maakt. Op deze manier kunnen straks nog meer inwoners en bezoekers van Brabant genieten van onze kunst, cultuur en erfgoed.” Het Design Museum Den Bosch verhuist op termijn naar de Bossche Stadsdelta.